• 034/ 208 189 | 064/ 307 00 17

Ponedeljak, 29. oktobar 2018.

Sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Obuka za posrednike u prometu nepokretnosti

 

U prostorijama Regionalne privredne komore održana je obuka za posrednike u prometu nepokretnosti na temu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma gde je pred HOME AGENT d.o.o. Senka Sokola  kao ovlašćeno lice za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma učestvovala .

Obuka je organizovana u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca i Sektorom tržišne inspekcije.

Cilj obuke bio je da se poveća nivo znanja svih učesnika na tržištu nepokretnosti o značaju i principima borbe protiv finansiranja terorizma i pranja novca. Polaznici obuke imali su priliku da se upoznaju sa ulogama svih organizacija, koje učestvuju u toj borbi.

-Prema Zakonu o sprečavanju pranja novca privredni subjekti koji se bave posredovanjem u prometu nepokretnosti su u obavezi da vrše procenu svojih klijenata, kupaca i prodavaca nekretnina i rentijera, i da na osnovu toga dostavljaju informacije institucijama o mogućnostima  da dođe do nekih slučejva kao što su pranje novca ili finansiranje terorizma-poručio je Stevan Obradović, samostalni savetnik u Udruženju za  trgovinu Privredne komore Srbije.

Posrednici u prometu nekretnina iz regiona su se kroz praktične primere na radionici upoznali sa odredbama Zakona, odnosno obavezama, kao i načinom na koji se vrši procena rizika u konkretnim slučajevima. 

-Prema Nacionalnoj proceni rizika poslovanje nekretninama se nalazi kao delatnost od višeg rizika kada je u pitanju pranje novca i finansiranje terorizma. Sami agenti za prometovanje nepokretnosti nisu u najvišem riziku, ali postoje odredbe Zakona koje treba da ispoštuju. Sama grupacija posrednika u prometu nepokretnosti je bila vrlo aktivna kada je u pitanju definisanje odredbi ovog Zakona i uspela je da same posrednike dovede u kategoriju najmanjeg mogućeg rizika što se tiče posredovanja nekretnina. To praktično znači, što je veća procena rizika to su oni pod većom kontrolom i većim obavezama u skladu sa državom-objasnio je Obradović.

Pored Subotice,  jednodnevne besplatne obuke se organizuju u još pet gradova Srbije.

Više informacija na https://www.subotica.com/fotografije/privredna-komora-subotica-obuka-za-posrednike-u-prometu-nepokretnosti-id73335.html